Актуално

 

Обявление за откриване на процедура за концесия община Самуил

Решение №492 от 16.08.2023 г. за откриване на концесия

Обосновка концесия

Документация за участие

 

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2022 Г. НA ОБЩИНА САМУИЛ

 

    Община Самуил организира обществено обсъждане по реда на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредба № 21 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приема и отчитане на бюджета на община Самуил. Публичното обсъждане ще се проведе на 25.08.2023 г. (петък) от 14:00 ч. в Заседателна зала на Община Самуил. Отчетът за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 год. е публикуван на официалната интернет страница на община Самуил и е на разположение на заинтересованите лица на интернет адрес: https://www.samuil.bg/  

 

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 г. НA ОБЩИНА САМУИЛ

 

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл.29г от Наредба №21 на ОбС-Самуил,

 

   Кметът на Община Самуил,

   кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на институции от бюджетната сфера, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски  наместници на населени места в общината да вземат участие в обсъждането проекта на бюджета за 2023 година и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

Мнения и предложения по проекта на Бюджет за 2023 година могат да се входират в деловодството на Община Самуил от 8.00 часа до 17.00 часа в работни дни до 16.08.2023 година.

 

Обсъждането ще се проведе в заседателната зала на Община Самуил с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър“ №2 на  16.08.2023 година от 14.00 часа.

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ на община Самуил за 2023 г.

  На вниманието на собствениците и/или арендаторите на земеделски земи и гори,  собствениците на селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 Уведомяваме Ви, че съгласно чл.25, ал.2, т.5  от Закона за пътищата, се забранява излизането на пътя с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали. При констатиране на нарушения по чл.25, ал.2, т.5 от Закона за пътищата, юридическите лица и еднолични търговци подлежат на санкции както следва: физическите лица се наказват с глоба от 200 лв. до 500 лв., а при повторно нарушение -  от 500 лв. до 1000 лв. Юридически лица се наказват с глоба от 1000 лв. до 5000 лв. съгласно чл.52 от Административно-наказателните разпоредби от Закона за пътищата и от 3000 лв. до 8000 лв. съгласно чл.53 от Административно-наказателните разпоредби от Закона за пътищата.

О  Б  Я  В  А

 

      Във  връзка с организирането на традиционния общински  празник – 2023 г., който ще се проведе на 25.08.2023 г. /петък/  и  26.08.2023 г. /събота/, Община Самуил  уведомява заинтересованите лица, че  отдаването под наем на места за устройване на временни обекти за хранене   започва от 07.08.2023 г.  до  26.08.2023 г.

За справки: Стая 104 на общинска администрация Самуил  и  тел. 08477 20-20, вътр.110.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград

„Спри горските пожари – научи как“

pojar2

   Уважаеми съграждани, 

   През последните години горските пожари нанесоха огромни материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата страна. Те се разпространяват бързо на големи площи и на труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че вследствие на вятъра и турбулентните въздушни течения, фронтът на пожара често променя посоката си и за ликвидирането му се изискват значителни сили и средства.

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.