Тримесечни отчети

Тримесечни отчети на община Самуил

Тримесечни отчети на Община Самуил към 30.09.2020 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение наicon excel бюджета на Община Самуил към 30.09.2020 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2020 г.icon excel

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2020 г.icon excel

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.09.2020 г.icon excel

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2020 г.icon excel

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2020 г.icon excel

 

Тримесечни отчети на Община Самуил към 30.06.2020 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 30.06.2020 г.icon excel

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2020 г.icon excel

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2020 г.icon excel

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.06.2020 г.icon excel

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2020 г.icon excel

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2020 г.icon excel

 

Тримесечни отчети на Община Самуил към 31.03.2020 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 31.03.2020 г.icon excel

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2020 г.icon excel

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2020 г.icon excel

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.03.2020 г.icon excel

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2020 г.icon excel

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2020 г.icon excel

 

 

Тримесечни отчети на Община Самуил към 30.09.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 30.09.2019 г.icon excel

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2019 г.icon excel

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2019 г.icon excel

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.09.2019 г.icon excel

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2019 г.icon excel

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2019 г.icon excel

 

Тримесечни отчети на Община Самуил към 30.06.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 30.06.2019 г.icon excel

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2019 г.icon excel

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2019 г.icon excel

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.06.2019 г.icon excel

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2019 г.icon excel

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2019 г.icon excel

 

Тримесечни отчети на Община Самуил към 31.03.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 31.03.2019 г. icon excel

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2019 г.icon excel

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2019 г.icon excel

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.03.2019 г.icon excel

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2019 г.icon excel

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2019 г.icon excel

 

Тримесечни отчети на Община Самуил към 31.12.2018 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 31.12.2018 г. icon excel

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.12.2018 г.icon excel

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2018 г.icon excel

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.12.2018 г.icon excel

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2018 г.icon excel

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.12.2018 г.icon excel

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.