ДПЛУИ - с. Самуил

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост-с.Самуил

1.Наименование на социалната услуга: Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост-с.Самуил

- капацитет: 86 души.

- целева група: за възрастни лица с умствена изостаналост

- Адрес и телефон за контакт с. Самуил, 7454, обл. Разград, ул. ”Любен Каравелов” № 4, код / 08477/, тел. 21-73 – Директор, 21-71 – Медицински специалисти

2.Доставчик на социалната услуга: Община Самуил.

3.Име, телефон и електронна поща на ръководителя на  социалната услуга: Г-н Юксел Мехмедов Алиев- директорGSM 0893637286, Е_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

4.ОПИСАНИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА:

Институцията е разположена в парковата зона на с. Самуил на площ от дванадесет декара. Открита е като такава в общинския център през 1964 г., като началото е било дадено с капацитет от 50 души под наименованието «Дом за душевно болни лица». След промени в наименование и капацитет по изискванията на нормативната база, като правоприемник на опита в предоставянето на услуги в тази сфера натрупан през годините, от месец Август 2013 г., специализираната институцията функционира с капацитет от 86 места за жени и мъже.

Сградният фонд е съставен от няколко сгради, като  първият е на три етажа. На сутерена на основната сграда се намира кухненски блок със столова. Пералното помещение и парното се намират  в отделна сграда. На първи етаж е и Медицински блок с манипулационна, стая на лекар, стая на старша медицинска сестра и почивна стая. Дневните стаи са обзаведени и осигуряват възможност за провеждането на  социални и трудово терапевтични дейности с потребителите. На първия, втория и третия етаж са разположени стаите на потребителите, като на първия етаж са настанени, тези в напреднала възраст, с цел по – лесна комуникация на персонала с тях и възможност за излизане или извеждане с инвалидни колички.

Спалните помещения в институцията са 35 броя, като на първи етаж са разположени  7 спални помещения за жени. На етажа се намира Кабинет за кинезитерапия, обзаведен с „Клетка на Роше”, Шведска стена и уреди за гимнастика; две дневни за социални и трудовотерапевтични занимания, обзаведени с телевизор, маси и мека мебел и автомат за топла и студена вода. На Втория етаж са разположени 10 спални помещения за жени. На етажа се намира „Стая за усамотяване”, дневни за социални дейности, обзаведени с телевизор, маси и мека мебел и автомат за топла и студена вода и административна част, включваща стая на директор, стая на касиер и стая на домакин. На Третия етаж са разположени 13 спални помещения за жени. Мъжете, настанени на трети етаж са в 3 спални помещения. На етажа се намира „Сензорна стая”, две дневни, обзаведени с телевизор,маси, мека мебел и автомат за топла и студена вода.

Обзавеждането на стаите се състои от легла, индивидуални шкафчета, гардероби за лични дрехи и телевизор. Във всяка стая е наличен санитарен възел. Обзавеждането на стаите е съобразено с индивидуалните потребности и личното желание на потребителите, така че, да стане уютна среда за живеене, близка до домашната. Гардеробната площ, осигурява възможности за разполагане с личните дрехи и тяхното правилно съхранение. Санитарният възел, включва комбинирана баня и тоалетна, която се използва индивидуално при осигуряването и поддържането личната хигиена. Потребителите имат индивидуални тоалетни принадлежности  за поддържане на лична хигиена. Осигурени са дрехи, обувки, бельо, които са съответни по размер и подходящи за сезона. Осигурено е индивидуално съхранение на личното облекло.

ДПЛУИ е с много добри възможности за връзка с цялата страна по шосейна и жп. пътна мрежа - има автобусна връзка с областния град Разград и железопътна мрежа – през административния център на общината минава  жп. Линията  „Русе – Варна”.

От началото на 2017 г. наименованието и е променено на «Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост».

5.СТРУКТУРА И ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:

Персонал: 52 души, включващ директор, касиер, домакин, шофьор, трима социални работници, педагог, логопед, психолог, двама трудотерапевти, фелдшер, кинезитерапевт, осем медицински сестри, десет санитари, десет хигиенисти, персонал в кухня – главен готвач, помощник готвач, двама работник в кухня, двама огняри, перачки и общ работник.

6.Описание на дейностите за подкрепа, които се предоставят на потребителите:

Осигурено е съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ. Ежедневните медицински грижи са поверени на екип от медицински сестри, фелдшер, кинезитерапевт и личен лекар, като е осигурено и денонощно присъствие на медицинска сестра. Всички потребители са с определен личен, стоматолог и психиатър. Терапията на потребителите се осъществява на основание предписания или след консулти на специалистите, като снабдяването на предписаните лекарствени средства се осъществява от средства от бюджет или възможностите, осигурени от здравната каса. При нужда от хоспитализация е осигурена възможност от обслужване от придружаващ санитар.

Осигурен е правилен режим на хранене с качествена, здравословна и питателна храна при отчитане на хранителните потребности и личния избор  на потребителите. Осигурено  диетично хранене на потребителите, които имат необходимост. Потребителите се хранят в столова, обзаведена с маси и столаове. Храненето на лежащите потребители се осъществява в спалните помещения.  Трудно подвижните потребители се хранят в столова на първия, храненето им се осъществява от санитари и медицинска сестра.

Осигурена е система за повикване, за състояния изискващи непосредствена намеса на дежурния персонал.

Социалнотерапевтичните услуги, които се предоставят  в  институцията от социални работници, трудотерапевти, логопед и педагог са комплекс от дейности, които целят да подпомогнат и разширят възможностите на лицата с интелектуални затруднения за да изградят независимости и да се научат да водят самостоятелен начин на живот или да бъдат интегрирани в обществото. Разработени са и се прилагат подходящи обучителни и ограмотяващи програми, в които са включени дейности по направления като Готварство, Хигиена и обществено полезен труд, Цветарство, Битов труд, Конструктивна дейност и Четене и писане, дейности за прекарване на свободното време. Включени са дейности за боравене с парични средства. Комуникация и ориентиране при посещение на  държавни институции – Община, Д”СП”, Личен лекар и ЖП – гара. Дейностите се провеждат в дневните и през лятото в двора на институцията,  чрез организиране на разходки в парка, населеното място и екскурзии.

            Осигурен е достъп до телефоненн пост за разговор с близки и роднини. Осигурено е съдействие за водене на личната кореспонденция, чрез съдействие от страна на социалните работници. Поддържа се кореспонденция между настойника/попечителя с роднините във връзка със защита на правата и интересите.

            Социално – терапевтичните дейности включват надграждане на новото, основавайки се на достъпното и познатото. Всяка задача и целите които се поставят са точно и ясно формулирани. Изготвя се определен режим за начин на живот - съобразен с индивидуалните възможности и потребности.

            Трудовотерапевтични и рехабилитационни дейности:   

- Трудотерапия - осъществява се от трудотерапевти, посредством включване в групи. Застъпени дейности по занимателна и производствена трудотерапия в следните направления: Занимателна трудотерапия: Изобразителна дейност ,Конструктивна дейност, Музикотерапия. По Функционална трудотерапия: Цветарство, Шев и плетиво и Хигиена и обществено полезен труд

- Арттерапия - осъществява се в груповите дейности и работа с потребителите, посредством дейности и похвати от изобразителната дейност, чрез които се цели стабилизиране на емоциите, изграждане на духовна и естетическа култура.

- Кинезитерапия - осъществявана от кинезитерапевт, чрез Активна кинезитерапия – лечебна физкултура, медицинска гимнастика и игри; теренно лечение;

            Създадени са възможности за пълноценно организиране на свободното време  чрез занимания в ателието по шиене и ръчно плетиво и кът по цветарство, също така и чрез най – разнообразни спортни активности и игри с елементи на фолклор, съчетани със заниманията по лечебна физкултура. Осигурена възможност за разходки сред природата.

С всички потребители се работи индивидуално според техните интереси по предварително изготвени месечни и седмични програми, като акцентът в работата е  изграждане на знания и придобиване на независимости за водене на самостоятелен начин на живот, или  такъв, с минимална помощ, за да бъде по – лесна интеграцията им в извън институционална форма на живот.

7. Условия и ред за ползване на социални услуги в „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост”:

Регламентирани и определени в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, съгласно който ползватели на  услугата са лица с интелектуална недостатъчност, навършили пълнолетие, при които е изчерпана възможността за извършването им в семейната среда или друг вид социална превенция, предлагана в общността. Лицата, които желаят да ползват социалните услуги в институцията, подават писмена молба по настоящия си адрес до директора на Дирекция «Социално подпомагане». При постъпването на потребителя в институцията, на близките му се  предоставя информация за социалните услуги, които се предлагат. Запознават се с опита на доставчика и квалификацията на персонала, с условията и правилата за ползване на услугите. С процедурата за подаване на жалби. Подписва се договор с доставчика за услугите, които ще бъдат предоставени/използвани.

Потребителите плащат месечна такса в размер на 80 % от личния доход. Същата се формира и изчислява съгласно „Тарифата за социални услуги, финансирани от държавния бюджет”

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.