Гражданска регистрация

Гражданска регистрация

1. Издаване на удостоверение за родствени връзки word

2. Издаване на удостоверение за семейно положениеword

3. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и децаword

4. Издаване на удостоверение за постоянен адресword

5. Издаване на удостоверение за настоящ адресword

6. Издаване на удостоверение за наследници по права линияword

7. Издаване на удостоверение за наследници по съребрена линияword

8. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни именаword

9. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен  адресword

10. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адресword

11. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзкиword

12. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние/акт за раждане, акт за смърт/word

13. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбинаword

14. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБword

15. Извършване на адресна регистрация по постоянен адресword

word

16. Извършване на адресна регистрация по настоящ  адрес

17. Издаване на удостоверение за раждане  и удостоверение за сключен граждански брак- дубликат, както и на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път,въз основа на регистрите съхранявани в общината дубликат, както и на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път,въз основа на регистрите съхранявани в общинатаword

word

18. Издаване на удостоверение за раждане  и удостоверение за сключен граждански брак- дубликат, както и на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път въз основа на НЕРАГС

word

19. Вписване в регистъра на населението и издаване на удостоверение

20. Издаване на копия, пълни преписи или извлечения от актовете по гражданско състояниеword

21. Издаване на всички други видове удостоверение по искане на гражданиword

22. Легализация/заверка/ на документи по гражданско състояние за чужбинаword

23. Образуване на преписка за българско гражданствоword

24. Образуване на преписка за установяване на верен ЕГН по искане на гражданиword

25. ГРАО 25word

26. ГРАО 26word

word

27. Припознаване на дете

28. Сключване на граждански брак и изготвяне на необходимите документи, и издаване на удостоверение за сключен брак-оригинал - без ритуалword

29. Сключване на граждански брак и изготвяне на необходимите документи, и издаване на удостоверение за сключен брак-оригинал - с ритуалword

30. Издаване на удостоверение за правно ограничениеword

word

31. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

32. Процедура по признаване на чуждестранни решения, свързани с гражданското състояниеword

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.