Проекти на наредби

 

 

ПРОЕКТ Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно–информационните и монументално– декоративните елементи на територията на Община Самуил (публикуван 08.01.2021г.) - изтеглете тук

ПРОЕКТ  Наредба  за Насърчаване на инвестициите с общинско  значение в община Самуил  и издаване на сертификат клас В (публикуван 08.01.2021г.)- изтеглете тук

ПРОЕКТ  Наредба   За условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища   в  община Самуил (публикуван 08.01.2021г.) - изтеглете тук

ПРОЕКТ  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Самуил  (публикуван 08.01.2021г.) - изтеглете тук

ПРОЕКТ Наредба №2 за  реда  за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината(публикуван 03.11.2020г.) - изтеглете тук

 ПРОЕКТ на "Н А Р Е Д Б А № 26 ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И  МЕСТАТА  ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ"(публикуван 25.09.2020г.) - изтеглете тук 

ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Самуил за периода 2021-2027 (публикуван 18.08.2020г.) изтеглете тук

ПРОЕКТ на „Наредба №25 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в Община Самуил“(публикуван 18.08.2020г.) изтеглете тук

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  НА  НАРЕДБА №2 НА ОБС САМУИЛ – „ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” - изтеглете тук

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №10 НА ОБС САМУИЛ -  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА- изтеглете тук

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА№13  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ ПРЕЗ 2008 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМУИЛ - изтеглете тук

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.