Актуално

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 

 

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

НA ОБЩИНА САМУИЛ

 

На основание чл.42, ал.1 от Наредба за планирането на социалните услуги, Кметът на Община Самуил организира публично представяне на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет нa Община Самуил, кани ръководителите на бюджетни звена, гражданите, общинските съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 23.03.2023 година от 15:00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация Самуил, ул. Хаджи Димитър №2.

   Община Самуил предоставя на заинтересованите лица, възможност в 30-дневен срок, считанo от датата на публикуване да изпращат предложения, становища и мнения по настоящия „Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023г.“

 

Предложенията и становищата могат да бъдат внесени  в деловодството на Община Самуил – ул.  „Хаджи Димитър” №2  или на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

На основание чл. 66, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, настоящият проект за решение е публикуван на интернет страницата на община Самуил – http://samuil.bg.

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административно процесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 19.12.2022 г. от 14:00 часа в стая Заседателната зала на общинска администрация Самуил, ул. „Хаджи Димитър” 2, 3-ти етаж.

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ

Проект на Доклад от кмета

 

За приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 година.

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2021 Г. НA ОБЩИНА САМУИЛ

Община Самуил организира обществено обсъждане по реда на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредба № 21 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приема и отчитане на бюджета на община Самуил. Публичното обсъждане ще се проведе на 22.08.2022 г. (понеделник) от 14 ч. в Заседателна зала на Община Самуил. Отчетът за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 год. е публикуван на официалната интернет страница на община Самуил на 12.08.2022 г. и е на разположение на заинтересованите лица на интернет адрес: https://www.samuil.bg/  

Въпроси, мнения и коментари по отчета за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 год. на община Самуил могат да се депозират в община Самуил на адрес: с. Самуил , ул. „Хаджи Димитър“ № 2, п.к.7454, на вниманието на директор на Дирекция „АПОФД” Шенай Кадир, тел. 08477/2020, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Виж обявата тук pdf

 

  1. Временни противоепидемични мерки на територията на Община Самуил за срок от 22.07.2022 г. да 22.08.2022 г. вкл.
  2. Отдаването под наем на места за устройване на временни обекти за хранене във  връзка с организирането на традиционния общински  празник – 2022 г.
  3. Заповед за недопускане разпространението на заразни болести
  4. Процедура за избор на членове на съвета на децата към ДАЗД
  5. Покана за публично обсъждане на бюджета на община Самуил за 2022 г.
  6. ИФОРМАЦИЯ ДО ПРИЕМАЩИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ УКРАЙНА
  7. Забрана за продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения ...
  8. Временна организация на движението на МПС и ППС по път с.Самуил - с. Кривица
  9. Временни противоепидемични мерки на територията на Община Самуил 
  10. Съобщение за предложения и становища по Доклад относно План-сметка за приходите и разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци и др.

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.