Публично състезание

Създадена на 09.09.2019г.

с предмет: Медицински прегледи и изследвания на здравно неосигурени лица по обособени позиции:

- ОП №1 Профилактични прегледи и медико-диагностичните изследвания на здравно неосигурени лица от уязвимите групи за откриване на сърдечно съдови заболявания и захарен диабет по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” по Договор № BG05M9OP001-2.018-0045-C01

- ОП №2 Профилактични прегледи и медико-диагностични изследвания на здравно неосигурени мъже за откриване на заболявания на простата и бъбреците по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” по Договор № BG05M9OP001-2.018-0045-C01

 преписка в АОП  Достъп по връзката (<a href= 00244-2019-0017

   

Създадена на 05.09.2019г.

с предмет: Текущ ремонт по уличната мрежа в населените места на територията на община Самуил

 • ОП №1 - Текущ ремонт на улица "Димчо Дебелянов" - село Желязковец
 • ОП №2 - Текущ ремонт на улица "Морава" - село Богомилци

преписка в АОП  Достъп по връзката (<a href= 00244-2019-0016

Създадена на 24.07.2019г.

с предмет: Ремонтни дейности по облагородяване и създаване на привлекателна околна среда по обособени позиции:

-ОП №1 Оборудване на детска площадка ЦДГ Радост с.Владимировци

-ОП №2 Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната среда в обществени територии в с. Самуил - втори етап

 преписка в АОП  Достъп по връзката (<a href= 00244-2019-0013

Създадена на 22.07.2019г.

с предмет: Реконструкция и рехабилитация на улици в община Самуил

- ОП №1 Реконструкция и рехабилитация на улици в с Самуил с подобекти:

 • ул. ”Ком”(ОК108-107-106) с.Самуил – 156м.;
 • ул. ”Кавала” с.Самуил – 353,11м.;
 • ул. ”Царевец” с.Самуил – 228,35м.;
 • ул. „Черни връх” с.Самуил – 745,98м.;
 • ул. ”Ахелой” с.Самуил – 106,86м.

- ОП №2 Реконструкция и рехабилитация на улици в селата с подобекти:

 • с. Владимировци, ул. Калето (ОК122-199-182-181-180-179) - 408,42 м.;
 • с. Владимировци, ул. Прогрес – 677,54 м.;
 • с. Ножарово ул. Янтра - 192,70 м.;
 • с. Ножарово ул. Хан Аспарух - 163,49 м.;
 • с. Богданци, ул. Огоста (ОК64-62-61) – 85,00 м.

 преписка в АОП  Достъп по връзката (<a href= 00244-2019-0011

Създадена на 09.07.2019г.

с предмет: Медицински прегледи и изследвания на здравно неосигурени лица по обособени позиции:

- ОП №1 Гинекологични прегледи и изследвания на здравно неосигурени жени от уязвимите групи по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” по Договор № BG05M9OP001-2.018-0045-C01

- ОП №2 Профилактичните прегледи и медико-диагностичните изследвания на здравно неосигурени лица от уязвимите групи за откриване на сърдечно съдови заболявания и захарен диабет по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” по Договор № BG05M9OP001-2.018-0045-C01

- ОП №3 Профилактични прегледи и медико-диагностични изследвания на здравно неосигурени мъже за откриване на заболявания на простата и бъбреците по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” по Договор № BG05M9OP001-2.018-0045-C01

 преписка в АОП  Достъп по връзката (<a href= 00244-2019-0010

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.