Актуално

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САМУИЛ

 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ

             На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам редовно заседание на Общински съвет-Самуил на  28.07.2020 г. /вторник/  от  14.00 ч.  в  залата на Народно Читалище "Христо Ботев" с. Самуил.

Заседанието ще протече при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

          1.Докладни записки;

           2.Текущи.

    Информация за съдържанието на материалите по дневния ред е публикувана на сайта на община Самуил, раздел Общински съвет с електронен адрес: https://samuil.bg/obshtinski-savet/normativna-baza/dneven-red-materiali-i-stanovishta

   С цел прилагане на предпазните мерки срещу разпространението на коронавирус COVID-19 приканвам всички, които ще участват в заседанието да бъдат с предпазни маски и ръкавици и да заемат точно определените им места.

 Председател на ОбС-Самуил:

              /д-р Бейтула Сали/

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.