ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КАРА МИХАЛ - СЕКЦИЯ № 012

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА САМУИЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КАРА МИХАЛ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 012
Адрес на избирателната секция: ............................................

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЙСЕЛ ХЮСЕИН ХЮСМЕН
АЙШЕ РЕДЖЕБ ИСМАИЛ
АНДРИЯН АНГЕЛОВ ДИМОВ
АНТОАНЕТА НАЙДЕНОВА ВАСИЛЕВА
АТАНАС НАЙДЕНОВ ПЕТКОВ
АТЧЕ БЕЙСИН САБРИ
АХМЕД ХАСАН АРИФ
ВАСВИЕ АПТУЛА САЛИ
ВИОЛЕТА ГРОЗЕВА ВАЙКОВА
ВЪЧКА ДЕЛЧЕВА КОЛЕВА
ДЕНИЦА ИВАНОВА НЕНКОВА-МЕХМЕДОВА
ДЖАНЕР РЕДЖЕБ ИСМАИЛ
ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА ГОЛЯКОВА
ЗЛАТИН НАЙДЕНОВ СТЕФАНОВ
ИВАЙЛО НЕВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
ЙОВЧО АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ
КАЛИНА ГОШЕВА ИВАНОВА
КЕРА СТЕФАНОВА ВУЛОВА
КЯМИЛЕ РАМИС АЛИ
МАРИАНА ДИМОВА ЙОРДАНОВА
МАРИЙКА ГРОЗЕВА ВАЙКОВА
МУСТАФА ХАЛИЛ МУСТАФА
НЕДЖМИЕ ИБРЯМ ОСМАН
ОСМАН ИСМАИЛ ОСМАН
ПЕНА ДИНОВА ПАМУКОВА
СЕВДА ОГНЯНОВА ЯЛЧЪНКАЯ
СЕРКАН ВАТАНСЕВЕР
СТЕЛЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФКА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
ХЮСЕИН ХЮСМЕН АЛИ
ЦАНКО СТОЕВ НЕДКОВ
ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА
ЦВЯТКО ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
ЮМЕР РАИМ МУСТАФА

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.