Заповед за определяне местата за поставяне и обявяване на избирателните списъци

ЗАПОВЕД 

№  543 / 08.09.2023 г.

Самуил

 

Съгласно чл.41, ал.3 от Изборния кодекс, кметът на община, не по-късно от 45 дни преди изборите, определя местата за обявяване на избирателните списъци и
уведомява Общинска избирателна комисия /ОИК/.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 3 от Изборния
кодекс.

ЗАПОВЯДВАМ :

  1. Определям местата за поставяне и обявяване на избирателните списъци, за
    провеждане на изборите за общински съветн ици и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

Населено място

Избирателна
Секция №...

Адрес на мястото на обявяване:

с.Богданци

001

Читалище” Просвета “, ул.” Г.Бенковски “ №14

с.Богомилци

002

Читалище”В.Левски “, ул.” Г.Милев “ №17

с.Владимировци

003

Сградата на кметството, ул.” Васил Левски” № 4

с. Владимировци

004

Сградата на кметството, ул.” Васил Левски” № 4

с.Голяма вода

005

Читалище “ Свобода-1919”, ул.” Царевец“ № 25

с.Голям извор

006

Пощенска станция, ул.”Васил Левски” № 85

с.Желязковец

007

НЧ”П.Хилендарски”, ул.” Тракия” № 22

с. Здравец

008

Читалище”Н.И.Вапцаров”, ул.” Гео Милев “ № 56

с.Кривица

009

Сградата на кметството, ул.” Ивайло” № 42А

с.Ножарово

010

Сградата на кметството, ул.” В.Терешкова” № 1А

с. Пчелина

011

Сградата на кметството, ул.” Байкал” № 2

с.Кара Михал

012

Пенсионерски клуб, ул.” Хр.Ботев “ № 5

с.Хума

013

Читалище” В.Левски ул.” Г.Милев “ № 24

с.Хърсово

014

Читалище „Паметник 1872”, ул.” Ал.Стамболийски” № 32

с.Самуил

015

Читалище”Хр.Ботев”, ул.” Д.Благоев “ № 36

с.Самуил

016

ЦДГ-“ Кокиче “, ул.” Ивайло “ № 16

 

  Копие от настоящата ми заповед да се изпрати на ТЗ “ ГРАО” град Разград и ОИК Самуил за сведение.

  Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник- кмета на Община Самуил – Сами Сами.

 

инж. Джевдет Азис                                                                    

Кмет на Община Самуил:                                                          

                

Изготвил:

Зам.- кмет на община Самуил - Сами Сами

           

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.