Уведомление за гласуване по настоящ адрес

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Община Самуил уведомява, че съгласно чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желае да гласува по настоящия си адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., следва да заяви желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение № 21-НС от изборните книжа.

Саморъчно подписано Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес ( Приложение № 21-НС от изборните книжа ) се подава не по-късно от 18.03.2023 г. до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящия адрес на избирателя.

Избирателят може да подаде електронно заявление за гласуване по настоящ адрес и чрез интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ  - https://regna.grao.bg/, без да е необходим подпис.

След вписването на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.