ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КАРА МИХАЛ - СЕКЦИЯ № 012

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 18 - РАЗГРАДСКИ
ОБЩИНА САМУИЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КАРА МИХАЛ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 012
адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АЙСЕЛ ХЮСЕИН ХЮСМЕН
АЙШЕ РЕДЖЕБ ИСМАИЛ
АНДРИЯН АНГЕЛОВ ДИМОВ
АНТОАНЕТА НАЙДЕНОВА ВАСИЛЕВА
АТАНАС НАЙДЕНОВ ПЕТКОВ
АХМЕД ХАСАН АРИФ
ВАСВИЕ АПТУЛА САЛИ
ВИОЛЕТА ГРОЗЕВА ВАЙКОВА
ВЪЧКА ДЕЛЧЕВА КОЛЕВА
ГЮРА ОГНЯНОВА ЕРДИЛ
ДЕНИЦА ИВАНОВА НЕНКОВА-МЕХМЕДОВА
ДЖАНЕР РЕДЖЕБ ИСМАИЛ
ДЖАНСУ ЕРДИЛ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТКОВ
ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА ГОЛЯКОВА
ЗЛАТИН НАЙДЕНОВ СТЕФАНОВ
ИВАЙЛО НЕВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛАЙДА ЕРДИЛ
ЙОВЧО АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ
КАЛИНА ГОШЕВА ИВАНОВА
КЕРА СТЕФАНОВА ВУЛОВА
КОЛЮ ИЛЧЕВ КОЛЕВ
КЯМИЛЕ РАМИС АЛИ
МАРИАНА ДИМОВА ЙОРДАНОВА
МАРИЙКА ГРОЗЕВА ВАЙКОВА
МУСТАФА ХАЛИЛ МУСТАФА
НЕДЖМИЕ ИБРЯМ ОСМАН
ОСМАН ИСМАИЛ ОСМАН
ПЕНА ДИНОВА ПАМУКОВА
СЕВДА ОГНЯНОВА ЯЛЧЪНКАЯ
СЕВИНЧ ИСМАИЛ ТЪРЪШ
СЕРКАН ВАТАНСЕВЕР
СТЕЛЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФКА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
ФАТМА ХЮНЕР
ХЮСЕИН ХЮСМЕН АЛИ
ЦАНКО СТОЕВ НЕДКОВ
ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА
ЦВЯТКО ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
ЮЛИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
ЮМЕР РАИМ МУСТАФА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.