Актуално

Покана редовно заседание на Общински съвет на 27.12.2018 г.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-

САМУИЛ

П О К А Н А

  

       На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам редовно заседание на Общински съвет-Самуил на  27.12.2018 г. /четвъртък/  от  14.00 ч.  в  заседателната зала на община Самуил.

Заседанието ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докладни записки;
  2. Текущи.

Информация за съдържанието на материалите по дневния ред е публикувана на сайта на община Самуил, раздел Общински съвет с електронен адрес: http://samuil.bg

Материалите в пълният им текст са на разположение в стая № 304 в сградата на община Самуил в рамките на работния ден.

 

Председател на ОбС-Самуил:

  /инж. Дж. Азис/

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.