ЦП “Социално включване” “Детство без граници” - с.Самуил

ЦП “Социално включване” “Детство без граници” - с.Самуил

                                                                            

                 BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”  

                            Договор № BG05M9OP001-2.004-0062-C01

Име на проект  „Детство без граници”

Име на бенефициента: Община Самуил

Цел/и на проектното предложение:

Обща цел: Превенция на социалното изключване,  намаляване на бедността сред децата в Община Самуил чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включване (финансиран със Заем 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008 – 2015 г.) интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.;   

Специфични цели:

1.Формиране на родителски умения, създаване на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите и разширяване на подкрепата.

2.Подкрепа на семействата в грижата за децата, справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация. Спомагане за увеличаване на възможностите за социална интеграция на рисковите групи чрез развитие на социални умения – общуване, изготвяне на семейния бюджет, търсене на работа, родителски умения; улесняване на достъпа на уязвимите групи до различни услуги и институции; засилване на мотивацията сред общностите във висок риск в областта на семейното планиране чрез предоставяне на информация по въпроси като репродуктивното здраве, методите на контрацепция, болестите, предавани по полов път, адресиране на проблемите на насилието и неглижирането на деца.

3.Предотвратяване на изоставянето и/или институционализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждане на децата с увреждания /ще се предоставят мобилните дейности на услугата и тези дейности, които не изискват участието на медицински специалисти от родилните отделения на общинските болници/. 

4.Подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище.

5.Редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата. Превенция на детската заболеваемост, смъртност, неполагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст. 

6.Увеличаване на готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас. 

Вижте още:

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

++359 84 266 030

Галерия

Избори ЕП-2019

european elections 2019

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.