Актуално

П О К А Н А

Кметът на Община Самуил

 

На основание  чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и  чл.29, ал. 2  от  Наредба № 21 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Самуил

кани населението на общината  на

9 януари 2019 г. / сряда /  от  10.00 часа в залата

на общинския съвет няходяща се в административната сграда на общината на третия етаж- стая 304

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на  проекта на бюджета за 2019 г. на община Самуил, което  ще   се проведе под формата на дискусионен форум. На тази среща ще представим пред местната общност годишните цели, приоритетите и намеренията, и тяхното финансово отражение в бюджета на общината през 2019 година.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-

САМУИЛ

П О К А Н А

  

       На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам редовно заседание на Общински съвет-Самуил на  27.12.2018 г. /четвъртък/  от  14.00 ч.  в  заседателната зала на община Самуил.

Заседанието ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докладни записки;
  2. Текущи.

Информация за съдържанието на материалите по дневния ред е публикувана на сайта на община Самуил, раздел Общински съвет с електронен адрес: http://samuil.bg

Материалите в пълният им текст са на разположение в стая № 304 в сградата на община Самуил в рамките на работния ден.

 

Председател на ОбС-Самуил:

  /инж. Дж. Азис/

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+35984 266 030

Галерия

Бюлетин

Въведете e-мейла си, за да се абонирате за нашия бюлетин

Търсене