Актуално

Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ 

 1. Описание на обявлението

Във връзка с избор на доставчик съгласно чл. 13 б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за учебната 2019/2020 публикува настоящата обява на своята интернет страница.

Срок за получаване на предложения:19.07.2019 г., 17:00 ч., лично от участника или от упълномощен от него представител,  в сградата на учебното заведение, находяща се на следния адрес: с. Владимировци, ул."Христо Ботев"№2. При подаване, участникът е длъжен да получи входящ номер на своето предложение.

Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ в

ДГ „Кокиче” с. Самуил

 

 1. Описание на обявлението

Във връзка с избор на доставчик съгласно чл. 13 б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за учебната 2019/2020 публикува настоящата обява на своята интернет страница.

Срок за получаване на предложения:19.07.2019 г., 17:00 ч., лично от участника или от упълномощен от него представител,  в сградата на учебното заведение, находяща се на следния адрес: с. Самуил, ул."Г.Генов"№1. При подаване, участникът е длъжен да получи входящ номер на своето предложение.

Подробна информация - тук

ДА  ОПАЗИМ  РЕКОЛТАТА  И  ГОРИТЕ  ОТ  ПОЖАРИ!

Уважаеми жители на община Самуил,

С настъпването на летния сезон и повишаване на температурите, се увеличава риска от възникване на пожари в земеделските земи и горите.  Започна  кампанията по прибиране на реколтата от житни култури в община Самуил.

За недопускане на пожари, Ви напомняме следното:

 1. Не палете огън на открито във ветровито време! Това е предпоставка за пренасяне на горящи частици на големи разстояния. В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.)!
 2. Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти!
 3. Не бива да се изхвърлят нерегламентирано стъклени бутилки и отпадъци – дефекти по тях могат да имат "ефект на лупа", което да доведе до запалване на сухи треви и посеви!
 4. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с житни посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата!
 5. Забранено е изгарянето на стърнища и растителни остатъци в земеделските земи!
 6. Особено бдителни по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да сме в гората! Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от слаби източници на запалване.
 7. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии!

Съгласно Закона за МВР при установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и горите се налагат глоби в размер от 200 до 2000 лева.

При откриване на признаци на запалвания или пожар незабавно подавайте сигнал на тел. 112

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Исперих

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Самуил обявява  подбор на специалисти Медиатор и Педагог по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за абота по проект  "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище".

С условията и изискванията за кандидатстване може да се запознаете тук. 

 1. Информация за разписанието на влаковете през периода 2019/2020
 2. Съобщение за предстоящо обучение на членовете секционните избирателни комисии при община Самуил!
 3. Разяснителна кампания - Избори за членове на ЕП от Р.България
 4. С Ъ О Б Щ Е Н И Е - прогнозен коефицент и прогнозна пенсия.
 5. ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
 6. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2018-2019год.
 7. Община Самуил набира кандидати за работа по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил”
 8. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
 9. Стартира Проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил”
 10. УСЛУГИ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ" И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК" 2019г.

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

++359 84 266 030

Галерия

Избори ЕП-2019

european elections 2019

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.