Секретар на община

Секретар на Община Самуил

Име: Гюрсел Али

БИОГРАФИЯ:

Дата на раждане: 1972 г.

 

Семейно положение: Женен

Образование и обучение:

 • Висше- Магистър Специалност ” Химия и физика” - ШУ " Еп.К.Преславски"-гр.Шумен
 • Следдипломна квалификация-НСА "В.Левски"-София, Специалност " Физическо възпитание "

Кариера:

 • Юли 2000 г. до настоящия момент – Община Самуил –– Секретар на община
 • Октомври 1999 г.-януари 2000 г. – учител при ОУ „ Христо Ботев” село Владимировци

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА:

 • Кметът на общината назначава безсрочно секретар на общината.
 • Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование.
 • Секретарят на общината организира и отговаря за:
 1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
 2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
 3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
 4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
 5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
 6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.
 • Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

++359 84 266 030

Галерия

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

izbori bg

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.